Oranžová třída

Zapsáno:

25 dětí

Paní učitelky:

Vladislava Hrůšová
Bc. Jana Klazarová

Kontakt:

oranzova@mspodzamci.cz

Celoroční projekt pro školní rok 2023/2024:

Putování se zvířátky