Kouzelné setkávání s babičkami a dědečky
Tento projekt má za cíl propojit zdánlivě odlišné světy, které mají ale mnoho společného. Právě děti a starší lidé žijí přítomností a jsou vděčni za jakoukoli pozornost či aktivitu. V rámci pravidelných návštěv přichází do MŠ babičky a dědečkové našich dětí, kteří čtou nebo vypráví dětem pohádku před odpočinkem.

Zlepšení kvality výuky v MŠ Podzámčí - Operační program Jan Amos Komenský
Naše mateřská škola je zapojena do projektu týkajícího se zlepšení kvality výuky předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na základní školy.

Fakultní MŠ
V rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové zajišťuje naše MŠ
pedagogické praxe studentů PdF.

Klíč ke svatojánským stromům
Cílem tohoto projektu je rozšířit dětem znalosti a dovednosti v oblasti dendrologie formou hry či neřízené činnosti. Díky panelům, které jsou rozmístěny po celé školní zahradě, mohou děti plnit rozličné úkoly - např. seznamovat se s názvy stromů a plodů, provádět frotáž, poznávat živočichy a následně si splněné úkoly samostatně zkontrolovat.

Svatojánský krmelec
Ve spolupráci s rodinou Vysokých (žlutá třída), která nechala nainstalovat nový krmelec pod les naproti školce, mohou děti z naší MŠ nosit zvířátkům nejrůznější dobroty.
Jednotlivé třídy se v návštěvách střídají jednou za měsíc, aby zkontrolovaly zásoby ve "Svatojánském krmelci".