Zelená třída

Zapsáno:

25 dětí

Paní učitelky:

Mgr. Martina Hinková
Carmen Horáková

Kontakt:

zelena@mspodzamci.cz

Celoroční projekt pro školní rok 2023/2024:

Moje město, moje země